Sabina Křížová

 • jednatelka MŠ
 • manažer provozu
 • komunikace s rodiči

Považuji za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Průhonickou labuť jsem vytvořila jako anglickou školku, anglicko-českou školku a jesle s nejvyšší úrovní po mnoha stránkách: Mezi priority patří vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.

Jan Vodrážka

 • zástupce jednatele MŠ
 • garant vzdělávání v Trojské labuti
 • garant předškolní přípravy
 • komunikace s rodiči
 • pedagogicko - psychologické konzultace
 • přijímání nových dětí

Vystudoval Střední pedagogickou školu v Berouně, se specializací na hudební a výtvarnou výchovu. Byl na stáži v Anglii, kde si prohloubil znalosti anglického jazyka a také sledoval, jak se vyučují děti předškolního věku v cizině. Soustředí se na logopedickou prevenci dětí, kterou potvrdil i seminářem o logopedii.

S dětmi ve věku 2-6 let začal pracovat v dětské odborné léčebně, kde nasbíral zkušenosti jak s první pomocí, tak se zdravotní prevencí dětí. Později získal obsáhlou praxi v pozici "headteacher" v jedné soukromé mateřské škole a při pobytech v zahraničí s dětmi tohto věku.  Z výtvarných technik Honzu nejvíce zajímá keramika, při které se děti úžasnou a zábavnou formou zdokonalují v jemné motorice. Ovládá hru na flétnu a kytaru.

Rád propojuje dramatiku a hudební výchovu. Honza je garantem předškolní přípravy díky dlouholetým zkušenostem s ní a již vychoval několik školáků a ze zpětných vazeb ví, že přípravu, kterou s nimi vedl - je úspěšná a děti jsou na přechod do školních lavic připraveni dokonale.

Neustále je nabitý pozitivní energií, kterou každý den předává všem kolem sebe. Veškerou aktivitu s dětmi obohacuje svou kreativitou a elánem do života. Pro práci s dětmi v MŠ se rozhodl již na střední škole, protože ho nejvíce zaujalo, že děti v tomto věku žijí okamžikem.

Ivana K.

 • Headteacher pobočky Průhonická labuť

 • Garant výuky anglického jazyka

 • Výuka AJ formou hudební výchovy

 • Vedení předškolního klubu

 


Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra a také absolvovala maturitní zkoušku z předškolní pedagogiky. Zkušenosti s dětmi získala, mimo jiné, během svého pobytu v Anglii, kde pracovala jako aupair s dětmi předškolního věku a také se tam věnovala dětským předškolním skupinám, které vedla k hudební výchově a lásce k muzice.

Později byla také asistentkou v Dětském krizovém centru a spoluzakladatelkou komunitního centra, na jehož chodu se podílela několik let. Angličtina je její největší vášní a nedílnou součástí  jejího života.

Mezi její další koníčky patří četba klasické anglické literatury, hra na kytaru a irskou píšťalku, zpěv (byla dlouholetou členkou hudební skupiny a pěveckého sboru). Je matkou šestileté dcery Mariety.

 
 

Miroslava V.

 • Administrativa

 • Webové stránky

 • Logopedická prevence a péče

Mirka vystudovala střední zdravotnickou školu obor všeobecná zdravotní sestra. Po absolvování školy pracovala 3 roky v dětské odborné léčebně, kde získala mnoho zkušeností s dětmi předškolního věku. V léčebně se zabývala především rehabilitací a prevencí onemocnění dýchacích cest. Poté, co se přestěhovala do Prahy, začala pracovat v soukromé mateřské škole a jeslích, Kde získala mnoho zkušeností s dětmi mladšího věku, vytvářela vzdělávací plány a jako vedoucí učitelka se starala o celý chod soukromých jeslí.

Studovala obor speciální pedagogiky pro předškolní děti na univerzitě Palackého v Olomouci. Je lektorkou dětské jógy, kterou ráda uplatňuje i v praxi s dětmi. Dále absolvuje logopedický kurz a seminář na podporu rozvoje řeči u dětí, kde se školí jako logopedický asistent. Má ráda sport, četbu, vzdělávání se a miluje zvířata, hlavně svého pejska Kryštofa.

George B.

 • lektor výuky anglického jazyka 

 • lektor happy English

 • výuka vedena výhradně v angllické jazyce

 • hudební průprava dětí

George k nám nastoupil jako učitel hudby a anglického jazyka, výuku vede pouze v anglickém jazyce. Vystudoval střední školu v USA, Virginia, Woodson High School, kde již zjišťoval, že jeho budoucím zaměstnáním bude výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. Studoval na NOVA college, Virginia USA, jak správně, efektivně a moderně učit anglický jazyk předškolní děti.

V Praze si udělal mezinárodní kurz učitelského cerifikátu T.E.F.L. Než začal pracovat ve školce Trojská labuť, věnoval se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

V současné době studuje, jako mezi prvními, mezinárodně uznávanou akademii Kindermusik. Georgův život naplňuje hudba a děti. Spojení těchto dvou elementů z něho dělá profesionála ve svém oboru.

Iva K.

 • Netradiční výtvarné techniky

 • Výuka angličtiny pro nejmenší

 • Vedení kroužku interactive Board

Ivana pochází ze Slovinska, kde ukončila magisterský titul v oboru překladatelských studií se zaměřením na angličtinu a francouzštinu. V květnu 2016 se přestěhovala do Prahy, kde objevila svou lásku k výuce a práci s dětmi. Ivana se vždycky dívá na nové výtvarné techniky a triky, které by mohla používat s dětmi, a přináší jí nesmírnou radost, když vidí děti hrdé na sebe a na konečné výtvory. Ivana také miluje zpěv a hudbu, využívá hudbu a rytmus jako zábavný způsob, k novým tématům. Věří, že děti se mohou učit pouze v prostředí, kde se cítí bezpečně a pohodlně, a že učitelé mateřských škol hrají velkou roli v raném vývoji dítěte a v dobrém životě dítěte, takže věnuje velkou pozornost potřebám každého dítěte. Ve svém volném čase miluje záhadné filmy, zkouší nové jídlo, objevuje novou hudbu a cestuje.

Rohit K.

 • Výuka angličtiny hravou formou

 • Zdravý životní styl

 • Kroužek dětská jóga

Rohit pochází z Indie. Jeho záliby jsou cestování, čtení knih, hraní a sledování fotbalu. Během práce získal certifikaci TEFL, což ho motivovalo k tomu, aby se podílel na výuce anglického jazyka u dětí. Snaží se, aby jeho výuka byla inovativní a proaktivní. Zatím jsou jeho zkušenosti úžasné, děti mu pomáhají učit se česky a on je anglicky. Rohit miluje zvířata a zdravý životní styl, proto také žije již několik let jako vegan. Dále v Praze studuje obchodní akademii a Prahu si velmi oblíbil.

Jana V.

 • Vedoucí učitelka v jesličkách

 • Vedení kroužku vaření

 • Sportovní aktivity

Jana  v Průhonické labuti má na starosti chod jesliček. Stará se o ty naše nejmenší. A dělá to s láskou a nadšením. Ač na to nevypadá, tento rok se stane již čtyřnásobnou babičkou. Takže i u nás patří k těm největším opatravovatelkám a pečovatelkám. K dětem má velmi kladný vztah, děti miluje a snaží se jim předat vše, co se za celý život naučila. Jana pochází z učitelské rodiny, proto má tuto práci v krvi. Dříve pracovala jako vedoucí obchodního řetězce, ale posledních pár let ji naplňuje práce s dětmi. Mezi její koníčky nejvíce patří sport, procházky, jízda na kole, uklízení a její rodina. Zajímá se o novodobé techniky, moderní styl a ve volném čase je i lektorkou K2 Hiking v Příbrami.

Sabrina K.

 • Učitelka v jesličkách
 • Zdravotní sestra/porodní asistentka
 • Angličtina pro nejmenší
 • Tanečky pro děti

 

Sabrina vystudovala střední zdravotnickou školu, poté porodní asistentku a specializaci na operační sál. Po celou dobu studia hlídala děti a to již od 3 měsíců. Kladný vztah k dětem má díky své práci na porodním sále, kde se dennodenně setkává s těmi úplně nejmenšími. Při studii získala praxi jak v jeslích, tak v kojeneckém ústavě. Má rada sport, aktivně 15 let tancovala, turistiku, a hlavně svoji fenku Adelaidu.

 

 

Irena L.

 • Zdravotní sestra
 • Angličtina v jesličkách
 • Cvičení s nejmenšími
 • Zdravý životní styl

Irena vystudovala střední zdravotnickou školu s nástavbou na ARO/JIP, kde 8 let v Motole pracovala. Po letech zjistila, že by ráda vycestovala, a proto se vydala do Anglie. V Anglii působila jako Au-pair a získala certifikát FCE. Irena je maminka desetileté Juditky a sedmiletého Prokopa. Během mateřské dovolené absolvovala kurzy: Respektovat a být respektován, pohybová výchova dětí do 3 let, rekvalifikační kurz výuky plavání, šátkování a baby masáže.

Než k nám nastoupila pomáhala rozjíždět soukromou lesní školku a brigádně pomáhala v rodinném centru a mateřské škole s montessori prvky.

Mezi její koníčky patří alternativní medicína, sportovní masáže, masáže kojenců a malých dětí. Ráda čte, lyžuje, jezdí na in-linech, peče dorty a stará se o svoji zahrádku.

Irena je velmi aktivní, a proto se s ní děti v naší školce nenudí, má mnoho zkušeností, které uplatňuje v našich jesličkách s těmi nejmenšími. Dokáže pracovat v krizových situacích a vytvořit v jeslích příjemnou a rodinnou atmosféru.

 

Novinky a zajímavosti

Čarodějnický rej ve školce

Jako každý rok i k nám přilétají čarodejnice ze všech koutů světa. Proto jsme jim připravili nádherný program, plný soutěží, písniček, dobrého jídla a nechyběly ani grilované špekáčky.

Velikonoce ve školce

Velikonoce ve školce jsme strávili s velkou radostí. Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky v Česku, ale také jsme se dozvěděli, jak to chodí v jiných zemích. Nechyběla nabarvená či polepená vajíčka, hledání ztraceného košíku od velikonočního zajíčka, pečení beránka či výroba velikonoční dekorace. Holky jsme pohladili pomlázkou a kluky zase potěšili koledou.

Letiště Kbely

V Trojské labuti děti navštivily letiště Kbely. Byl to krásný zážitek. Děti viděly nejen venkovní prostory, ale díky skvělému personálu se mohly podívat, jak to vypadá uvnitř letadla. Kde sedí pilot a dozvěděly se, co vše musí umět, aby takové letadlo vzlétlo

Den svatého Patrika

Jako každý rok jsme v Trojské i Průhonické labuti slavili den Svatého Patrika. Nechybělo zelené oblečení, zelené jídlo, no zkrátka jsme málem zezelenali všichni a všechno. Zatančili jsme si irský tanec, který k tomuto svátku patří a vyrobili Leprikony a čtyřlístky. Říká se, že je to svátek lumpáren, tak i u nás to tak bylo...

Školka v přírodě

Na školku v přírodě jezdíme několikrát do roka. Jezdíme do krásné vesničky nedaleko Jílové u Prahy. Naše chatička je určena pouze pro účely našich školek a pobytů s dětmi, je obklopena přírodou a lesy. Vydali jsme se za příběhem: Cesta kolem světa. Navštívili jsme řeku Berounku a jako každý rok jsme si opékali špekáčky, hráli na kytaru a zpívali táborákové písně.

Den Země

Každoročně naše školka oslavuje Den Země. Je to pro nás i pro naše děti velmi důležité. Musíme si osvojit, že příroda je naší součástí. Proto se snažíme uklízet v našem okolí, třídíme odpad a učíme se, co vše můžeme pro naši Zemi udělat. V tento den jsme sázeli kytičky a bylinky, uklízeli v okolí školky a užívali si zábavu na čerstvém vzduchu.

Vzdělávací blok VESMÍR

Jako každý týden se nám mění vzdělávací aktivity a tématické bloky. které jsou přispůsobeny dětem v mateřské škole. Tento týden jsme se vydali do vesmíru. Pro děti to byla jedna velká zábava. Nejen, že si vyrobily vlastní rakety, ale také se seznámily se sluneční soustavou a naučili se jednotlivé pojmy z vesmíru.

Jedinečný projekt centra Průhonická labuť

tvoří soukromá anglická školka, česko-anglická školka a jesle pod vedením rodilých mluvčí a certifikovaných pedagogů. Soukromá jazyková školka Trojská a Průhonická labuť je součástí MENSY ČR pro všestranný rozvoj nadání u dětí. Mateřská škola Průhonická a Trojská labuť je akreditovaným zařízením pod MŠMT ČR podle zákona č. 561/2004 Sb.

Dále u Nás najdete:

JEDINEČNÉ PROSTŘEDÍ – VÝUKA AJ S RODILÝMI MLUVČÍMI – UNIKÁTNÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.